კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ეს დოკუმენტი დაწვრილებით განმარტავს რა ინფორმაცია მოგვეწოდება თქვენგან ან შეიძლება მოგვეწოდოს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დრო და დრო შესაძლებელია კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განახლება, ამიტომ ხშირად შეამოწმოთ ეს გვერდი.

მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გამოხატავს იმას, თუ როგორ იყენებს შპს “SPORT ADS” (შემდეგში: “ჩვენ”) თქვენს ინფორმაციას.

1) ინფორმაციის შეგროვება
თქვენი პირადი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ და საჭიროების შემთხვევაში მოვითხოვოთ, არის:
სახელი და გვარი;
ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
მობილური ტელეფონის ნომერი;
დაბადების თარიღი;
პირადი და პირადობის მოწმობის ნომერი;  

2) შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება
თქვენ მიერ მოწოდებული პირადი ინფორმაცია ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ელ.ფოსტაზე გამოგიგზავნოთ სტატიები და შეთავაზებები იმ სერვისების შესახებ, რომელიც, ჩვენი აზრით, თქვენ დაგაინტერესებთ. 

3) ინფორმაციის გამჟღავნება მესამე პირზე
შესაძლოა პერსონალური ინფორმაცია გაიცეს "თი ბი სი ბანკის" მოთხოვნისამებრ, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენს საიტზე თანხის ჩარიცხვის პროცესს, რაც აგრეთვე აუცილებელია სერვისით სარგებლობისთვის.

4) მესამე პირის ბმულები
ჩვენს ვებგვერდზე პერიოდულად შეიძლება ნახოთ სხვადასხვა ვებგვერდის ბმულები. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება მხოლოდ ჩვენს გვერდს. შესაბამისად, სხვა ვებგვერდების გამოყენებისას, თქვენ უნდა გაეცნოთ მათ საიტზე განთავსებულ ანალოგიური გვერდს.

5)  თქვენ, როგორც მონაცემთა სუბიექტს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით ნებადართულ ფარგლებში უფლება გაქვთ:
მიიღოთ ინფორმაცია თქვენ შესახებ დამუშავებულ მონაცემთა თაობაზე, მოითხოვოთ მათი გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება;

6) ჩვენთან დაკავშირება
კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელ–ფოსტაზე: info@prognozebi.ge;